Regler för åtgärder på balkong och uteplats

Alla åtgärder på balkong eller uteplats så som att sätta upp vindskydd, staket, inglasning mm kräver tillstånd av styrelsen och i vissa fall även bygglov.

Vindskydd av glas på balkongräcke
Vindsskydd som endast monteras på räcke får pga räckets hållfasthet vara max 0,5 m över räckets handledare.
Glasning ska utföras profillös.
Vindskydd ända upp till tak kräver bygglov.

Insynsskydd bakom balkongräcke
Insynsskydd får vara i kulör vit eller grå likt släta fasadpartiet under fönster.
Grå kulör NCS S7502-B (RAL7011)

Balkonginglasningens solskydd
Balkonginglasningens solskydd får vara i kulör vit eller grå likt släta fasadpartiet under fönster.
Grå kulör NCS S7502-B (RAL7011)

Markis
Markis får vara i kulör vit eller grå likt släta fasadpartiet under fönster.
Grå kulör NCS S7502-B (RAL7011)
Markis kräver bygglov.

Inglasning
Inglasning ska utföras profillös.
För att få sätta upp balkonginglasning krävs bygglov.

Staket och vindskydd
Utförande och kulör likt tidigare byggda.
Kulör NCS S7005-B2OG

Halmstads kommuns regler
Kommunens regler för vad som är bygglovspliktigt kan ändras. För aktuell information se www.halmstad.se/byggabo/bygga/bygglov.6202.html eller kontakta Halmstads kommun, byggnadskontoret tel 035-13 70 00

Byggnadsnämnden kommer att vara restriktiv för att ge bygglov för balkonginglasning. Detta för att detaljplanen reglerar en maximal bruttototalarea (BTA) för tomten som överskrids om balkong inglasas.

Staket och plank högre än 1,1 m kräver bygglov. Tidigare fanns regler för att ett plank med en viss grad av genomsläpplighet kunde räknas som staket men detta har försvunnit.

Markis kräver bygglov.

Brf Trollberget, Halmstad 15-04-29