Trivseldokument

För att vi ska få ett trevligt boende tillsammans krävs det att vi enas om vissa regler för att få till stånd ett sådant. Vi i styrelsen har enats om att följande regler ska gälla för oss alla.

Spikar, hamrar, bankar och borrar börjar vi med tidigast kl. 08.00 på vardagar och 9.00 på sön- och helgdagar. Slutar väsnas gör vi senast kl. 20.00 på vardagar och kl. 18.00 på sön- och helgdagar.

Festar kanske vi gör ibland och det är trevligt. Det är bra om vi meddelar våra grannar om vi ska ha en större fest och kommer överens om när vi ska dämpa oss och när det ska vara tyst. Generellt ska det vara lugnt efter kl. 23.00

Parkera ska vi som bor här inte göra på våra gästparkeringar. Så länge det finns lediga platser att hyra uppmanas boende att i första hand hyra dem. Det är frestande att ta en ledig gästparkering om man ser att det finns flera lediga men man vet ju aldrig om en granne väntar en gäst….

Cyklar, barnvagnar och så småningom kälkar, skidor och dylikt får inte placeras itrapphusen på grund av att trapphus inte får blockeras vid händelse av brand. (brandskyddsmyndigheten/försäkringsbolaget). Barnvagnsrum finns i källaren, vid källartrappan. Inte heller får dörrmattor ligga i trapphuset utan ska placeras innanför din egen dörr liksom skor och annat som placerats i trapphuset.( pga. trappstädningen)

Grillning. Här har styrelsen beslutat följande:
markplan tillåts grillning med el-, gasol-(gasolflaska får vara högst P6) och kolgrill. Det sistnämnda med tillägget att tändvätska inte får användas med hänvisning till lukt och brandfara. Detta gäller även föreningens grillplats.
balkongerna får endast el-och gasolgrill (högst P6) användas och på den gemensamma terrassen på Betesstigen 13 enbart elgrill.

Takterrassen. Om du vill använda takterrassen för fest eller dylikt ska detta bokas i förväg hos ansvarig styrelsemedlem.

Miljöhuset! Här måste vi skärpa oss.
Saker slängs på fel plats, Kartonger slängs hela i stället för att plattas till. Det medför att det blir fullt långt tidigare än vad som skulle vara nödvändigt. Tidningar läggs i lådan trots att det är fullt, man skapar en råge så locket inte kan stängas. Likadant med plasten. Och sist men inte minst så lägger någon eller några in elavfall och annat som måste köras till återvinningen!!
Tänk efter. Lägger du ditt elavfall eller annat som ska till återvinningen i miljöhuset är det som om du lägger det utanför din grannes dörr för det är ändå vi grannar som får rensa upp efter dig och köra ditt avfall till återvinningen. I praktiken blir det ju så. Renhållningen tar inte hand om det som ska till återvinningen och de har t.o.m rätt att skrapa av ”rågen” på tidningscontainern samt andra uppsamlingskärl och lämna överskottet på golvet. De ska tömma de kärl som är sorteringskärl och ingenting annat.
Så tänk efter en gång till. Vi är ju grannar allihopa och vi ska trivas tillsammans och det gör vi inte om vi måste ta hand om dina sopor och ditt avfall, det skapar bara irritation. Skärpning alltså för du håller väl med om det här?

Styrelsen Brf Trollberget 2015-06-15