Ansvarsfördelning inom styrelsen

(Sidan uppdateras inom kort med 2019 års ansvarsfördelning)

Vatten, värme, ventilation och el: Lennart

Nycklar: Lennart, Mikael

Försäkringar: Lennart, Mikael, Christofer

Avtal: Lennart, Mikael, Christofer

Utvändig fastighetsskötsel: Ann-Sofi, Lennart

Invändig fastighetsskötsel: Ann-Sofi, Lennart

Hiss: Lennart

Miljöhus och hushållssopor: Hela styrelsen

TV, telefon och bredband: Christofer, Michael

Medlemskontakt: Christofer, Michael

Takterrass/ Bokningsansvarig: Lennart

Snöskottning: Lennart, Ann-Sofi

 

trollberget