Ansvarsfördelning inom styrelsen

Avtal: Lennart, Christofer, Björn

Bredband, telefon och TV: Christofer, Björn

El, vatten, värme och ventilation: Lennart

Fastighetsskötsel invändigt: Björn, Pontus

Fastighetsskötsel utvändigt: Lennart, Pontus

Försäkringar: Lennart, Christofer, Björn

Hiss: Lennart

Medlemskontakt: Christofer, Björn

Miljöhus och hushållssopor: Björn

Nycklar: Lennart, Björn

Takterrass/Bokningsansvarig: Pontus

Snöskottning (hus):
André (Betesstigen 9)
Christofer (Betesstigen 11)
Pontus (Betesstigen 13)


trollberget