Ansvarsfördelning inom styrelsen

Avtal: Maria, Ann-Cathrine, Björn

Bredband, telefon och TV:  Björn

El, vatten, värme och ventilation: Björn

Fastighetsskötsel invändigt: Pontus, Ola

Fastighetsskötsel utvändigt: Pontus, Ola

Försäkringar: Maria, Ann-Cathrine, Björn

Hiss: Björn

Medlemskontakt: Maria

Miljöhus och hushållssopor: Björn

Nycklar: Maria, Björn

Takterrass/Bokningsansvarig: Pontus

Snöskottning (hus):
Ola (Betesstigen 9)
Ann-Cathrine (Betesstigen 11)
Pontus (Betesstigen 13)


trollberget