Miljöhus

I miljöhuset kan du slänga återvinningsavfall. Där finns behållare för:

  • Pappersförpackningar (tor oj v)
  • Tidningar (tis j v)
  • Färgat glas (tis j v)
  • Ofärgat glas (tis oj v)
  • Metallförpackningar (ti j v)
  • Plastförpackningar (tis j v)  (noteringen inom parentesen är dag för tömning)

Övrigt avfall (t ex, glödlampor, elektronikavfall)  kan lämnas på återvinningscentralen i Flygstaden. Tänk på att du måste registrera dig som kund först, det gör du enklast på HEM´s webbplats.

I miljöhuset förvaras även trädgårdsredskapen till dig som har en egen uteplats att ta hand om.
Gräsklippare, räfsa, spade & vattenspridare/slang. (Fler redskap förvaras i cykelrummen i varje hus.)