Barnvagnsförvaring

Barnvagnar förvaras lämpligast i avsett rum i källaren. P g a brandrisk och utrymningsskäl får de ej stå i trapphusen.

barnvagn.png