Förråd

Av brand- och säkerhetsskäl ska dörrarna på förråden hållas låsta. Förvara inte föremål som kan orsaka brand eller explosion i förråden.

källarförråd.jpg