Balkong

Alla åtgärder på balkong eller uteplats så som att sätta upp vindskydd, staket, inglasning mm kräver tillstånd av styrelsen och i vissa fall även bygglov.
Se länk för mer info: Regler för åtgärder på balkong och uteplats

Blomlådor ska placeras på balkongens insida.

Grillning på balkongerna får endast ske med el-och gasolgrill (högst P6).

Mattor ska inte skakas på balkongen.

Fåglar ska inte matas på balkongen, för att undvika sanitära olägenheter.