Parkering & Garage

Om du har bil behöver du hyra en parkeringsruta eller ett garage till din bil.
1 bil = 1 parkeringshyra, 2 bilar = 2 parkeringshyror, osv. Detta gäller även firma- och leasingbilar.

Besöksparkeringen är endast avsedd för gäster till boende i föreningen.

 

parkerin-garage.jpg