Styrelse

                                             Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden >>  

Bostadsrättsföreningen Trollbergets styrelse 2022 – 2023

Maria Svensmo, ordförande
Betesstigen 11, tel. 073-250 31 63

Björn Gunnarsson, sekreterare
Betesstigen 13, 070-242 87 92

Ann-Cathrine Kjellberg, kassör
Betesstigen 11, tel. 035-375 09

Pontus Persson, suppleant
Betesstigen 13, tel. 070-508 23 05

Ola Andersson, suppleant
Betesstigen 11, tel. 070-223 05 69

2L4E2502