Styrelse

Styrelse 2019                                             Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden >>  

Lennart Gillemo, ordf.
Betesstigen 13, tel. 070-3911021

Björn Gunnarsson
Betesstigen 13, tel. 035-121099

Christofer Lindegård, kassör.
Betesstigen 11, tel. 070-4181967

Pontus Persson, suppl.
Betesstigen 13, tel. 070-5082305

2L4E2502