Styrelse

                                             Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden >>  

Lennart Gillemo, ordf.
Betesstigen 13, tel. 070-3911021

Björn Gunnarsson, sekr./vice ordf.
Betesstigen 13, tel. 035-121099

Ann-Cathrine Kjellberg, kassör.
Betesstigen 11, tel. 035-37509

Pontus Persson, suppleant
Betesstigen 13, tel. 070-5082305

Christer Andersson, suppleant
Betesstigen 9, tel. 070-6674163

2L4E2502