Fester

Festar kanske vi gör ibland och det är trevligt. Det är bra om vi meddelar våra grannar om vi ska ha en större fest och kommer överens om när vi ska dämpa oss och när det ska vara tyst. Generellt ska det vara lugnt efter kl. 23.00