Grillning

markplan tillåts grillning med el-, gasol- (gasolflaska får vara högst P6) och kolgrill. Det sistnämnda med tillägget att tändvätska inte får användas med hänvisning till lukt och brandfara. Detta gäller även föreningens grillplats.
balkongerna får endast el-och gasolgrill (högst P6) användas och på den gemensamma terrassen på Betesstigen 13 enbart elgrill.