Miljöhuset

Miljöhuset! Här måste vi skärpa oss.
Saker slängs på fel plats, Kartonger slängs hela i stället för att plattas till. Det medför att det blir fullt långt tidigare än vad som skulle vara nödvändigt. Tidningar läggs i lådan trots att det är fullt, man skapar en råge så locket inte kan stängas. Likadant med plasten. Och sist men inte minst så lägger någon eller några in elavfall och annat som måste köras till återvinningen!!
Tänk efter. Lägger du ditt elavfall eller annat som ska till återvinningen i miljöhuset är det som om du lägger det utanför din grannes dörr för det är ändå vi grannar som får rensa upp efter dig och köra ditt avfall till återvinningen. I praktiken blir det ju så. Renhållningen tar inte hand om det som ska till återvinningen och de har t.o.m rätt att skrapa av ”rågen” på tidningscontainern samt andra uppsamlingskärl och lämna överskottet på golvet. De ska tömma de kärl som är sorteringskärl och ingenting annat.
Så tänk efter en gång till. Vi är ju grannar allihopa och vi ska trivas tillsammans och det gör vi inte om vi måste ta hand om dina sopor och ditt avfall, det skapar bara irritation. Skärpning alltså för du håller väl med om det här?