Parkering

Parkera ska vi som bor här inte göra på våra gästparkeringar. Så länge det finns lediga platser att hyra uppmanas boende att i första hand hyra dem. Det är frestande att ta en ledig gästparkering om man ser att det finns flera lediga men man vet ju aldrig om en granne väntar en gäst….