Trapphus

Cyklar, barnvagnar och så småningom kälkar, skidor och dylikt får inte placeras i trapphusen på grund av att trapphus inte får blockeras vid händelse av brand. (brandskyddsmyndigheten/försäkringsbolaget). Barnvagnsrum finns i källaren, vid källartrappan. Inte heller får dörrmattor ligga i trapphuset utan ska placeras innanför din egen dörr liksom skor och annat som placerats i trapphuset. (pga. trappstädningen)